Budai termális vonal elemzése

Dátum
2011-06-01T07:32:32Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Budai hegység K-i peremén húzódó termális vonal hidrotermális folyamtokkal jellemezhető földtani képződmény. A Budapestet fürdővárossá avanzsáló hévizek annak a termokarszt-rendszernek a részei, melyek e tektonikai folyamatok által kialakított vonal mentén természetesen módon érik el a felszínt. Mindezen kialakító folyamatok jól beleilleszkednek a Kárpát-medence egészét érő nagytektonikai események láncolatába. Ezen dolgozat az előbbiek öszefüggéseit vizsgálja.

Leírás
Kulcsszavak
Hidrogeológia, Tektonika, Buda, termális vonal
Forrás