A városi hősziget kialakulása és a makroszinoptikus időjárási helyzetek közötti kapcsolatok vizsgálata Debrecenben

Dátum
2011-03-16T13:02:02Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az emberiség lélekszámának gyors növekedése és a társadalom gazdasági tevékenységének ugrásszerű fokozódása hatására a természeti környezet egyre nagyobb mértékű, s egyre szembetűnőbb átformálásának vagyunk tanúi. Dolgozatommal szeretnék rámutatni a városklíma megismerésének fontosságára, bemutatni a mindennapi élet részvevői számára. Az elvégzett mérési sorozat feltárta a városklíma egyik fontos szegmensének, a városi hőszigetnek a térbeli struktúráját Debrecenben.

Leírás
Kulcsszavak
hősziget
Forrás