QGIS modul fejlesztése demográfiai adatok feldolgozásához

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájául egy modul fejlesztését választottam egy térinformatikai szoftverben (QGIS), ami az elöregedő társadalom témakört dolgozza fel magyarországi viszonylatban. Szakdolgozatom elsődleges célja, hogy a térinformatikát, mint informatika speciális szakirányát elhelyezzem egy napjainkban esedékes problémakörben, illetve megmutassam, hogy milyen fontos szerepet játszik a mindennapi életünkben – még ha az általános felhasználó nem is tud esetleg erről. Ez a problémakör társadalmunk elöregedésének ténye, aminek megoldása talán nem kap elegendő hangsúlyt a mai világban. Az elöregedő társadalom egy olyan összetett demográfiai alapú probléma, ami kihat a gazdaságra és az egészségügyre egyaránt. A demográfiai öregedés, azaz másképpen megfogalmazva az időskorúak népességen belüli arányának emelkedése, illetve a lakosság átlagos, valamint medián életkorának növekedése részben az alacsony termékenység következménye, ám az alacsony termékenység mellett hatalmas szerepet játszik az életesélyek javulása, ezáltal a népesség idős korú tagjainak abszolút számának jelentős emelkedése is. Amikor kizárólag a demográfiai öregedésről gondolkodunk, sok esetben elfelejtjük, hogy a várható élettartam növekedésével, az egészségügyi állapot javulásával az időskor alsó határa is felfelé tolódik. Emellett céljaim közé tartozik az is, hogy fejlesszek a Python programozási nyelv segítségével egy olyan modult egy térinformatikai szoftverben (QGIS), ami ábrázolja Magyarország lakosságának korösszetételét az elmúlt években.

Leírás
Kulcsszavak
térinformatika, GIS, társadalmi elöregedés
Forrás