Decision Support for Difficulties in a Furniture Manufacturing Company Egy bútoripari cég gyártásütemezése során fellépő nehézségek döntéstámogatása

Dátum
Szerzők
Bakon, Krisztián
Holczinger, Tibor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
In “Decision support for difficulties in a furniture manufacturing company” titled work we are presenting in detail the operation of a particular furniture company and the difficulties encountered during its operation, which they try to overcome in some way so that they do not hinder the operation of the company. After that, we will show how we wanted to achieve the production support system. In different versions, we detail what we actually wanted to accomplish while showing results that illustrate the evolution of the system. We also present the difficulties of the development, which is made in Java. We also present the latest version of the system and its results. After processing the input parameters, the system is able to produce results using scheduling algorithms that can help in making important decisions during production planning.
„Egy bútoripari cég gyártásütemezése során fellépő nehézségek döntéstámogatása” című munkánk során bemutatásra kerül egy konkrét bútoripari cég működése és a működése során tapasztalt nehézségek, melyeket valamilyen módon igyekeznek elhárítani, hogy a cég működését ezek ne akadályozzák.  Ezek után bemutatásra kerül, hogy milyen módon kívántuk elérni a termeléstervezés támogatásához készített rendszert. Különböző verziók szerint részletezve, hogy aktuálisan milyen célt kívántunk elérni, miközben olyan eredményeket mutatunk, amelyek jól szemléltetik a rendszer fejlődését. Továbbá érintjük a fejlesztés nehézségeit, mely Java nyelven készült el. A rendszer fejlesztése során elért utolsó verzió és az általa készített eredmények is bemutatásra kerülnek. A rendszer alkalmassá vált a bemeneti paraméterek feldolgozása után olyan ütemezési algoritmusok felhasználásával eredményt készíteni, mely a termeléstervezés során fontos döntések meghozatalakor segíthetnek.
Kulcsszavak
Java, production planning, scheduling, production, Java, production planning, scheduling, production, Java, termeléstervezés, ütemezés, gyártás
Forrás