A FXIII hatása a simaizomsejtek proliferációjára és migrációjára

Dátum
Szerzők
Fáber, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A XIII-as véralvadási faktor hatását már számos, a sebgyógyulás komplex folyamatában résztvevő sejttípussal kapcsolatban leírták. Az érújdonképződésben kulcsszerepű simaizomsejtek és a FXIII kapcsolatáról azonban kevés adat létezik az irodalomban, ezért munkánk során célul tűztük ki a simaizomsejtek FXIII expressziójának vizsgálatát és kívülről a sejtekhez adott FXIII simaizomsejtek proliferációjára és migrációjára való hatásának tanulmányozását. Elsőként humán aorta eredetű simaizomsejtek tenyésztettünk, majd a FXIII expressziót ELISA és Western Blot technikákkal vizsgáltuk. A FXIII sejtproliferációra való hatását két különböző, de azonos elven működő ,kolorimetriás sejtproliferációs kitekkel vizsgáltuk. A FXIII migrációra való hatását egy speciális, inserteket tartalmazó plate és egy valós idejű képrögzítést lehetővé tévő mikroszkóp együttes alkalmazásával tanulmányoztuk. Eredményeink szerint sem ELISA sem pedig Western Blot technikával nem volt jelen kimutatható mennyiségű FXIII a simaizomsejtek lizátumában, ugyanakkor a sejtekhez kívülről adott FXIII koncentráció függő módon fokozta a simaizomsejtek proliferációját és migrációját, elősegítve ezzel az angiogenezis folyamatát.
Leírás
Kulcsszavak
FXIII, simaizomsejt, sejtproliferáció, sejtmigráció, sebgyógyulás
Forrás