Humánerőforrás-controlling stratégiák a HBVSZ Zrt.-nél

Dátum
Szerzők
Vitális, Anna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban bemutattam az emberi erőforrás menedzsment és a humán controlling kapcsolatának fő tényezőit egy vizsgált szervezet, a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. példáján keresztül. Szakdolgozatom első felében a személyügyi controllingot, valamint az alapjául szolgáló hr menedzsment és controlling lényegét ragadtam ki különböző szakirodalmak szerint. A következő részben az általam választott szervezetet, illetve az alkalmazott módszertant mutattam be. Az elméleti részt követően feltártam a HBVSZ Zrt. külső és belső munkaerő-mozgását, és annak költségeit. Végül pedig javaslatot tettem a hatékonyabb működésre és költséggazdálkodásra.
Leírás
Kulcsszavak
humán controlling, HBVSZ, emberi erőforrás menedzsment, controlling
Forrás