Munkanélküliség az Európai Unióban

Dátum
2010-10-29T06:40:33Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom során rövid elméleti ismertetés után elvégzett rövid és középtávú elemzésemnek köszönhetően, összefoglaltam és szemléltettem a munkapiac alakulását az Európai Unió tagállamaiban, felhasználva azok munkanélküliségi rátájának, aktivitási rátájának és foglalkoztatatási hányadának adatait, melyeket hivatalos regiszterből, az Európai Unió Statisztikai Irodájának adatbázisából nyertem. A munkapiaci helyzetleírást két időszakra, évezredünk első hét évére és a 2008-2009 es évre bontottam. Panel modell segítségével megválaszoltam, igazoltam azon hipotézisemet, miszerint van összefüggés egy ország gazdagsága, azaz az egy főre eső GDP-je és a munkanélküliségi rátája között, továbbá a kapcsolat szorosságából és együtthatójából kimutattam, hogy napjaink munkapiacára, gazdaságára mái napig érvényes Okun tétele.A dolgozatom utolsó részében az európai munkapiac heterogenitásának kiváltó, GDP-n kívüli tényezőit kutatva megállapítottam, hogy az eltérések az 1973-74-es és az 1979-es olajválság hatására reagáló eltérő monetáris politikák, továbbá az országonként eltérő munkanélkülieket támogató eszközök, illetve az eltérő béralkuk kombinációjából erednek.

Leírás
Kulcsszavak
munkanélküliség, GRETL, válság, panel, munkapiaci heterogenitás, Blanchard, Okun
Forrás