A szilvatermesztés üzemgazdasági elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban üzemgazdasági szempontból elemeztem a szilvatermesztést. Három intenzív technológiájú ültetvényt hasonlítottam össze, majd ezeket egy ültetvényként kezelve a három átlagát is vizsgáltam. Kutatásom fő célja annak megítélése volt, hogy hatékonyan termeszthető-e a szilva jó technológiai színvonalú, korszerű ültetvényben. A dolgozatom gerincét adó eredmények értékelése során megállapításra kerültek az ültetvények termőkorában felmerült költségek, hozamok és értékesítési árak, melyek segítségével meghatároztam a termelési költséget, a termelési értéket és a jövedelmet. Végezetül mutatószámok segítségével megvizsgáltam az ültetvény hatékonyságát.

Leírás
Kulcsszavak
szilvatermesztés, üzemgazdasági elemzés
Forrás