Leader program Magyarországon, az intézkedés kapcsolata a humán és társadalmi tényezőkkel

Dátum
2009-03-16T09:47:57Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat Magyarország vidékfejlesztési politikáját meghatározó támogatási rendszerek után röviden bemutatja a mezőgazdaság jelentőségét a vidék életében. Elhelyezi a LEADER-t a Magyar támogatási rendszerben, kezdve a kísérleti programtól, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programon át az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programig. Ismerteti a LEADER legfőbb eredményét és néhány gyakorlati példát hoz a megvalósult projektekről.
Bemutatja az akciócsoportok munkáját, felépítésüket. Megismerteti a Helyi Vidékfejlesztési Irodák feladatait a Helyi Vidékfejlesztési Közöségekkel és Helyi Akciócsoportookkal kapcsolatban. Részletezi a Helyi Stratégiai terv tartalmát. Végül működő akciócsoportokkal folytatott személyes megbeszélések során összegyűjtött tapasztalatok alapján összegzi a LEADER intézkedés nehézségeit és eredményeit.

Leírás
Kulcsszavak
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, LEADER, vidékfejlesztés
Forrás