Statisztikai módszerek a szociológiában

Dátum
2010-03-01T13:34:56Z
Szerzők
Túri, József, Attila
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat célja, hogy áttekintést nyújtson a szociológiában leggyakrabban használatos statisztikai módszerekről, valamint hogy oly módon mutassa be ezeket a módszereket, hogy azoknak is hasznos és érthetı a szakdolgozat tanulmányozása, akiknek a statisztika csak segédeszközt jelent céljaik megvalósításához. A dolgozat első részében a lineáris és nem lineáris regressziót és ezek alkalmazásait írtam le. A regressziós módszerek alkalmazása igen elterjedt a szociológiában, ezért e témakör szerepeltetése a szakdolgozatban mindenképpen indokolt. Fontos részét képezi a szakdolgozatnak a többváltozós lineáris regresszióval foglalkozó rész is, hiszen ez még inkább központi szerepet játszik a szociológiai alkalmazások során, hiszen a többváltozós eset nagyon sok szociológiai modellben jól leírja a konkrétan vizsgált esetet, illetve jó predikció is adható e modell segítségével. A szakdolgozatban leírásra kerül a főkomponenselemzés és a faktoranalízis is. Ezek a módszerek egyre inkább kezdenek elterjedni a szociológiai kutatásokban is, annak ellenére, hogy eredetileg pszichológusok használták e módszereket kutatásaik során. A dolgozatban terítékre kerül a klaszteranalízis is. A szakdolgozatban megtalálhatók a hierarchikus eljárások és a k-középmódszer legfontosabb jellemzői, alkalmazási lehetőségei. A szakdolgozatból természetesen nem maradhat ki a számítógépes alkalmazás sem. A dolgozatban áttekintjük az egyes módszerekre alkalmazott statisztikai programcsomaggal megvalósítható lehetőségeket. Ezeket az alkalmazásokat az SPSS programcsomag segítségével végezzük el. Az egyes módszerek bemutatására olyan példákat választottam, amelyek könnyen megérhetők, és amelyek segítséget nyújthatnak a hasonló jellegű szociológiai alkalmazásokhoz is. A dolgozatban részletesen bemutatásra kerül az SPSS használata az adott módszer kapcsán, hogy az SPSS használatában járatlanabbak számára is segítséget nyújtson. A dolgozatban ábrák segítik az alkalmazás lehetőségeinek bemutatását és táblázatok teszik áttekinthetőbbé a kapott eredményeket.
Leírás
Kulcsszavak
statisztikai módszerek, alkalmazási lehetőségek
Forrás