A zálogjog, mint dologi jogi biztosíték

Dátum
2013-05-16T14:48:29Z
Szerzők
Szászi, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom tárgya a zálogjog, mint dologi jogi biztosíték, amely a hitelélet fő mozgatórugója. Munkám első részében röviden bemutatom a zálogjogi szabályozás történetét, majd a második szerkezeti egységben a zálogjog szabályainak részletes bemutatására törekszem, amelynek során megkísérlem összehasonlítani az új Ptk-ban szereplő zálogjogi szabályokat a hatályos joganyaggal. Dolgozatom elsősorban az ingatlanok vonatkozásában vizsgálja zálogjog szabályait.
Leírás
Kulcsszavak
zálogjog, dologi jogi biztosíték, polgári jog, vagyoni jog, terhelés, ingatlan, jelzálogjog, rangsor
Forrás