Etilén-diamin-tetraecetsav ioncserés elválasztása és meghatározása vas(III) komplex formában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az elvégzett kísérletekkel a célunk az volt, hogy olyan módszert dolgozzunk ki, ami bizonyos mértékig egyszerűsíti, az irodalomból már ismert EDTA meghatározásokat a különböző szennyvizekből. A meghatározás Fe(III) és Cu(II) ionok segítségével történik. Mind a két fém esetében az egyéb fémionok jelenléte (Ca, Mg, Zn, Ni) bizonyos mértékben zavaróak lehetnek, főleg a Cu(II) ion használatkor. Kísérleteim során a Fe(III) ion alkalmazásával próbáltam megtalálni és kidolgozni a megfelelő módszert.

Leírás
Kulcsszavak
Vas, EDTA, komplex, ioncsere, spektrofotométer, HPLC
Forrás