Szakképzés és kompetencia egy változó világban

Dátum
2012-05-30T06:02:25Z
Szerzők
Zékány, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom témája a szakképzés, és a kompetenciák. A mai gazdasági, társadalmi, oktatási helyzet változóban van. A munkaerőpiac újfajta elvárásokat fogalmazott meg, melyre az oktatásnak reagálnia kell a tanulók hatékony felkészítése érdekében. A dolgozatban bemutatom a magyarországi szakképzési rendszer szerkezetét, jelenlegi helyzetét, fő problémáit a mai megváltozott környezethez való alkalmazkodás során. Ezt követően ismertetem a kompetencia fogalmát, kitérek jelentőségére a jelenlegi gazdasági helyzetben. Bemutatom a PISA- felmérést, kiemelem előnyeit, eredményeit. Elemzem a nemzetközi és a hazai adatokat. A felmérésen keresztül kitérek a kompetencia alapú oktatás rendszerére, az új tanítási módszerek szükségességére. Feltárom a kulcskompetenciák szerepét az oktatásban. A Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézetének „Határokon átnyúló egységes képzési-, foglalkoztatási tér” tér programjának kutatási eredményeit elemzem. A szakképző intézmények kínálatának, és a vállalkozói elvárások kapcsolatát mutatom be. Fő vizsgálati területem a képzők és munkaadók közötti nem megfelelő kommunikációs kapcsolat, illetve az, hogy az iskolák által átadott kulcskompetenciákkal mennyire lehet elhelyezkedni a munkaerőpiacon, mennyire egyeznek meg ezek a képességek a vállalkozók által elvárt készségekkel.
Leírás
Kulcsszavak
szakképzés, kompetencia
Forrás