Fehérgyarmat város problémáinak és fejlesztési lehetőségeinek feltárása

Dátum
2010-03-03T12:48:14Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom célja volt, hogy a város természeti, társadalmi és gazdasági potenciáljait megvizsgálva, megnézzem, hogy Fehérgyarmat mely tulajdonságaiban a legelmaradottabb, majd ezek alapján következtetéseket vonjak le és javaslatokat tegyek. Mindezek alapján részletes célkitűzéseim az alábbiak: • elemezni Fehérgyarmat természeti, társadalmi, gazdasági potenciálját, • a település adottságainak feltárása után elkészíteni a város probléma-, illetve célfáját, • végezetül következtetéseket levonni és megtenni javaslataimat.

Leírás
Kulcsszavak
Új Magyarország Fejlesztési Terv, városfejlesztés
Forrás