Külső világ tevékeny megismerése, s annak korszerű lehetőségei az óvodában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája a külső világ tevékeny megismerése, s annak korszerű lehetőségei az óvodában. Dolgozatom célja, hogy tudomást szerezzek arról, hogy a Hajdú – Bihar megyei nagyvárosok zöld óvodáiban hogyan, hol, milyen eszközök segítségével valósul meg a külső világ tevékeny megismerése, továbbá, hogy milyen mértékben mélyül el a környezettudatos nevelés a családban. Szakdolgozatomban többek között ismertetem a környezetünkre vonatkozó legfontosabb fogalmakat, a külső világ tevékeny megismerésének célját és ennek elérése érdekében a család és az óvodapedagógusok szerepét. Továbbá mintaértékű gyakorlatok bemutatásával igyekszek jó példát adni az óvodapedagógusoknak abban, hogy tevékenységeik minél változatosabbak, sokrétűbbek legyenek és a gyermeki tapasztalást optimálisan szolgálják.

Leírás
Kulcsszavak
külső világ tevékeny megismerése, óvodai nevelés, környezettudatos magatartás
Forrás