Az ingatlan jogi sorsa a házastársak vagyoni viszonyaiban

Dátum
Szerzők
Gábor, Áron
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Összefoglalva röviden, a szakdolgozat a házassági vagyonjogi viszonyok különböző szempontú számbavétele után bemutatta azokat a főbb gyakorlati kérdéseket, amelyek az ingatlant érintő tulajdoni viszonyokat, valamint a használat rendjét érintik. Ennek során részletesebben bemutatásra került néhány olyan jogeset, bírósági határozat, amely jól szemlélteti az ingatlannal kapcsolatos családjogi viszonyok sajátosságait.
Leírás
Kulcsszavak
házastársak, ingatlan, közös tulajdon
Forrás