A biztosítási jogviszony elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájául a biztosítási jogviszony elemzését választottam. Meglátásom szerint a biztosítási jogviszonyokra vonatkozó jogi rendelkezéseket vizsgálva az állapítható meg, hogy egy kifejezetten dinamikusan fejlődő, egyúttal a modern üzleti élet domináns területéről beszélhetünk. Az erre a területre vonatkozó rendelkezéseit, az új Polgári Törvénykönyv is modernizálta. Már a legelején szükséges leszögezni azt, hogy biztosítások különböző fajait szükséges elhatárolni egymástól (pl.üzleti-társadalom vagy összeg-kár biztosítások), dolgozatomban elsődlegesen az üzleti típusú biztosításokra vonatkozó alapvető szabályoknak a részletes bemutatására törekszek. A jogviszony elemzése során először, annak kialakulásával, az általános szabályok részletes bemutatásával foglalkozok. Ezt követően egyes speciális biztosítási típusok, a felelősség, vagyon és életbiztosításokra vonatkozó, specifikus szabályok ismertetésével folytatom az elemzésemet.

Leírás
Kulcsszavak
biztosítás, szerződés, új Polgári Törvénykönyv
Forrás