A vallásos élet egy nyírségi településen

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban Nyírvasvári település lakóinak az egyházi hagyományokhoz való hozzáállását vizsgáltam a XX-XXI. század elején. Mivel az itt élők nagyobb számban a görög katolikus egyháznak a tagjai, így munkámban bemutatom a helyi görög katolikus egyházközség vallási szokásainak, ünnepeinek és szakrális térhasználatának múltját és jelenét. A múltjának ismertetése során kitérek a Luby és Karg család, valamint Vasvári Pál településhez fűződő szerepére is. Mindezekhez az információkat mély és strukturált interjúkkal és írott forrásokkal (tanulmányok, papi levelezések, vármegyében végzett felmérések) tártam fel.

Leírás
Kulcsszavak
vallási néprajz, Nyírvasvári, szakrális terek, ünnepek
Forrás