A Tisza-tó Abádszalóki-medencéjének és környékének tájváltozás vizsgálata

Dátum
2013-05-03T11:17:08Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A modern geoinformatikai eszközök felhasználásával a Tisza-tó Abádszalóki-medencéjének és szűkebb környezetének tájváltozás vizsgálatát végeztem el szakdolgozatomban. Munkám folyamán lehetőség nyílt a mintaterület átfogó geoinformatikai elemzésére, amely során több részterületet érintve végeztem el analízisemet. Dolgozatomban a terület több részegységét vizsgálom úgy, mint szántók, legelők, erdőterületek és a Kanyari Holt-Tisza. Végezetül az elkészült térképi állományok alapján kapott eredményeket összegzem, összehasonlítom és értékelem ábrák és diagramok segítségével.

Leírás
Kulcsszavak
geoinformatika, Abádszalóki-medence, tájváltozás, Tisza-tó, holtmeder
Forrás