A Várda-Baromfihús Kft vagyoni, pénzügyi helyzetének, jövedelmezőségének vizsgálata

Dátum
2009-09-24T10:34:15Z
Szerzők
Mezei, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A diplomamunkámban a rétközberencsi Várda-Baromfihús Kft vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetét vizsgáltam. A dolgozatomban a vállalkozás rövid bemutatása után részletes elemezést végeztem a vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetet illetően a 2004-2007. évi éves beszámoló részét képező mérleg és eredménykimutatás adataiból. A vállalkozás a vizsgált időszakban lendületesen, látványosan fejlődött. A fejlődés időszakában hogyan gyarapodott a vállalkozás vagyona, milyen pénzügyi nehézségekkel kellett megküzdenie, és milyen jövedelmezőség jellemezte a vállalkozást. Ezekre a kérdésekre kerestem a számszerűsített válaszokat. Javaslatokat tettem a vállalkozás helyzetének stabilizálására.
Leírás
Kulcsszavak
elemzés, vagyoni-, pénzügyi helyzet, jövedelmezőség
Forrás