Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem: Az 1877-ben alapított Rabbiképző Intézettől a Zsidó Egyetem Szociális Munkás képzéséig

Dátum
Szerzők
Háberman, Zoltán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Kiadó
Absztrakt
Leírás
The Jewish Theological Seminary, founded in 1877, aimed to combine modern scholarship with Jewish religious traditions. However, the golden age of the Institution and its world fame followed the cruel destruction of the Holocaust. Then, for forty years, the communist dictatorship made life difficult in the Jewish community. Despite the persecutions, the Jewish Holocaust survivors, along with the second and third generations, quickly revived the traditions from the 1990s and the Jewish community became an active, organized community again. One sign of this is that the Rabbinical Seminary has become a university, the Jewish Theological Seminary – University of Jewish Studies. Part of this process is that training for social workers began in 1995. The study is a historical outline of the institution that has been operating continuously in Budapest for 150 years. How and why was it created? How do they find their place and what answers do they give to social problems today? It reviews the professional values ​​and principles of social worker training and tries to reflect the special Jewish features of the University.
Az 1877-ben alapított Országos Rabbiképző Intézet a modern tudományosság és a zsidó vallási hagyományok összekapcsolását tűzte ki célul. Az Intézmény aranykora és tudományos világhíre után azonban a Holokauszt kegyetlen rombolása következett. Ezután a kommunista diktatúra negyven éve tette még nehezebbé a zsidó közösség életét. Az üldözések ellenére, a zsidó Holokauszt túlélők, a második, harmadik generációval együtt, a 90-es évektől a hagyományokat gyorsan feltámasztotta és a zsidó közösség újból aktív, szervezett közösséggé vált. Ennek egyik jele, hogy a Rabbiképzőből egyetem lett, az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem. Ennek a folyamatnak a része, hogy 1995-ben elindult a szociális munkások képzése is. A tanulmány a Budapesten 150 éve folyamatosan működő intézmény történeti vázlata. Hogyan és miért jött létre? Hogyan keresi ma is a helyét és milyen válaszokat ad a szociális problémákra ma? A szociális munkás képzés szakmai értékeit, elveit tekinti át valamint a speciális, az Egyetem zsidóságot érintő sajátosságait próbálja érzékeltetni.
Kulcsszavak
zsidó egyetem, rabbiképző, szociális munkás képzés, holokauszt, antidiszkrimináció, Jewish University, rabbinical training, social worker training, Holocaust, anti-discrimination
Forrás