Az online és offline viselkedés és internethasználat

Dátum
Szerzők
Barakonyi, Adrienn
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A mai világ egyik legnépszerűbb kutatási területe a világháló, hiszen itt éljük „párhuzamos világunkat”, életünk kulcsfontosságú részévé vált az internet. Felbukkanásával együtt a társadalom is változott, egyaránt találhatunk pozitív és negatív véleményeket ebben a témában. Szakdolgozatomban azt vizsgálom meg, hogy a különböző korcsoporthoz tartozó emberek életében milyen fontossággal bír a világháló jelenléte. Ezen kívül pedig szeretnék választ kapni arra, hogy miben segítheti vagy esetleg akadályozhatja életünket az internet megjelenése. Mióta nagyobb mennyiségben használjuk az internetet a mindennapi életünkben, gyakran láthatunk olyan nézeteket, hogy ennek köszönhetően nem élünk akkora mértékű valóságos, fizikai találkozókkal járó szociális életet, mint korábban és ez visszafogja az egyént a világhálón kívüli élet nyújtotta élményektől, mert sokszor ennek függőségébe eshetünk. Vizsgálatom célja igazolni azt, hogy az egyén magatartása sokszor igazán különböző lehet azzal kapcsolatban, hogy miképp viselkedik a valós életben és az online közegben. Véleményem szerint ez egy olyan téma, ami igazán aktuális a mai rohanó világban és érdemes vele foglalkozni. Továbbá arra is választ kapok, hogy miben üthet el az online kommunikáció és a való életben létrejött beszélgetés, van-e valamilyen viselkedésbeli különbség; azon kívül pedig azt is megvizsgálom, hogy a világháló hogyan hat az felhasználók közt kialakuló kapcsolatokra, miképp alakítja az egyének közti viszonyokat.
Leírás
Kulcsszavak
internet, viselkedés, világháló
Forrás