A gonarthrosis hatása a stroke-betegek rehabilitációjára

Dátum
2014-05-27T13:37:27Z
Szerzők
Pucsek, Júlia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Bevezetés A stroke az egyik leggyakoribb fogyatékosságot okozó megbetegedés, és a betegek rehabilitációját számos tényező befolyásolja, köztük az azt megelőző testi és fizikai, szellemi és lelki állapot. Mivel a stroke nem a fiatalabb korosztály problémája, gyakran multimorbiditás jellemzi a pácienseket, akik között pedig gyakori a reumatológiai megbetegedés, mint az arthrosis. Anyag és módszerek A retrospektív vizsgálat során a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék Központi Klinikai Osztályán 2008 és 2012 között fekvő stroke-s és/vagy gonarthrosisos betegek osztályos felvételkor és elbocsátáskor felvett FIM- értékekeit vizsgáltuk statisztikai módszerekkel. A betegek adatainak elemzését három csoportban végeztük; stroke-csoport, gonarthrosisos csoport és gonarthrosisos stroke-csoport. Eredmények A három csoport egyidejű elemzésekor megállapítottuk, hogy a varinancia-elemzés (ANOVA) F-értéke 16.9, (2,216) szabadságfokokkal, p-érték<0,001, tehát a három csoport közötti különbség a FIM teszt alapján matematikailag szignifikáns, a páronkénti összehasonlításkor pedig megállapítottuk, hogy mindegyik csoport különbözik a másik kettőtől. A páros t-próbák során bebizonyosodott, hogy a csoportok különböző mértékben, de pozitívan reagáltak a rehabilitációs ellátásra, a stroke betegeknél a FIM- értékek átlaga (SD) 79,25 (33,84)- ról 100,64 (30,32)-re nőtt, a t-érték=-12,778, (164) szabadságfokkal, p<0,0001. A gonarthrosisos betegeknél FIM skála átlaga (SD) 119,38 (14,49) volt, az elbocsátáskor 120,82 (12,73) volt, t=-2,923, (38) szabadságfokkal, p=0,006; a gonarthrosisos stroke-betegeknél a FIM skála átlaga (SD) 56,6 (28,08)-ról 71,26 (34,11)-ra nőtt, t=-3,07, (14) szabadságfokkal, p=0,008; tehát mind a három eredmény szignifikáns. A gonarthrosisos betegeknél jelent meg obes-hatás: F=4,87, (1,25) szabadságfokokkal, p=0,037, azaz az obes gonarthrosisos betegek felvételi és elbocsátási FIM-értékei is elmaradnak a nem obes betegekétől. Következtetések A gonarthrosis negatívan befolyásolja a stroke-betegek rehabilitációját, továbbá eltérően reagálnak a rehabilitációra az obes, nem obes betegek a rehabilitációra, a gonarthrosisos csoportban az obes betegek felvételkor és elbocsátáskor kapott eredményei is szerényebbek, mint a nem obes betegtársaiknál.
Leírás
Kulcsszavak
stroke, arthrosis
Forrás