Az elítélti jogok érvényesülése a büntetés-végrehajtás során

Dátum
2013-01-25T08:57:07Z
Szerzők
Torzsás, Tímea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájául azért esett a választásom az elítélti jogok érvényesülésének bemutatására, mert a büntetésként megvalósuló jogkorlátozás mellett háttérbe szorulhat a minden embert alapvetően megillető, illetve a büntetés végrehajtásával feléledő jogok maradéktalan érvényre jutása. A bezártságuknál fogva eleve kiszolgáltatott helyzetbe kerülő személyek számára is biztosítani kell az élethez szükséges, nélkülözhetetlen feltételeket, eszközöket. Felmerülhet kérdésként, hogy a valóságban hogyan is érvényesül a jogszabályokban lefektetett jogok gyakorlása, védelme? Képes-e a magyar büntetés-végrehajtás felülemelkedni a több évszázados represszív szemléletén és megfelelni a nemzetközi előírásoknak? Biztosítható-e az elítélt számára, hogy újra a társadalom teljes értékű tagja legyen? Ezen kérdésekre adható lehetséges válaszokat kívánom felkutatni, bemutatva ezzel az elítéltek helyzetét, problémáit.
Leírás
Kulcsszavak
elítélt, büntetés
Forrás