A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények szabályozása, különös tekintettel az erőszakos szexuális deliktumokra

Dátum
Szerzők
Boros, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban egy történeti áttekintést követően a hatályos magyar szabályozást kívánom bemutatni. A jogalkotó a nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekmények tíz tényállását szabályozza a Btk. XIX. fejezetében, ezeket pedig több módon csoportosíthatjuk, így kitérek a deliktumok eltérő szempontok szerinti kategorizálására is. Ezt követően ismertetem dolgozatom fő témáját, az erőszakos szexuális bűncselekményeket. A tényállások elemzése után az elkövető személyét vizsgálom, mivel mindig is érdekelt, hogy miért válik valaki egy bűncselekmény tettesévé, milyen motivációja van, milyen környezeti impulzus váltja ki belőle a cselekedetét. A szexuális bűnelkövetők esetén véleményem szerint külön említést érdemel a nemi megoszlás, hiszen – talán nem tévedek nagyot, ha ezt mondom –, ha szexuális ragadozókra gondolunk, a többség lelki szemei előtt férfi tettes jelenik meg. Célom feltárni, hogy mennyiben valós ez az elgondolás, vannak-e női elkövetői az effajta bűncselekményeknek, s ha igen, mennyiben cselekednek más okok miatt, mint a férfiak. Úgy gondolom, fontos szót ejteni az áldozatokról is, szeretnék választ kapni arra a kérdésre, hogy van-e kifejezetten ,,áldozat-típus”, kik tartoznak a legveszélyeztetettebb célcsoportba, milyen nehézségekkel kell szembenézniük. Sajnos ezek a bűncselekmények sok esetben ki sem derülnek, vagy ha igen, bizonyításuk nehéz, így dolgozatom utolsó nagy részét az ezzel kapcsolatos problémák, kérdések bemutatásának szentelem.
Leírás
Kulcsszavak
nemi erkölcs elleni bűncselekmény, erőszakos szexuális bűncselekmény
Forrás