Lakossági megtakarítások elemzése

Dátum
Szerzők
Karsai, Attila Zoltán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom a magyarországi lakosság megtakarítási lehetőségeinek bemutatásáról és elemzéséről szól. Dolgozatomban igyekszem kitérni a legnéppszerűbb megtakarítási formákra és azok megoszlására. A megtakarítások alakulását is bemutatom nemzetközi viszonylatban. Majd legvégül összegzem az információkat és a probléma megoldására javaslatot teszek.
Leírás
Kulcsszavak
megtakarítás, lakossági
Forrás