A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájaként a vagyon elleni erőszakos bűncselekményeket kívánom – a téma specifikusságára tekintettel – részletesen bemutatni, amelyet az új Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXXV. fejezete tartalmazza. Témaválasztásom indoka egyrészt a jelentős aktualitása, másrészt e bűncselekmények különleges volta. A bűnügyi statisztikák1 alapján a bűncselekmények jelentős részét vagyonszerzési céllal követik el, így ezen bűncselekmények tényállásainak ismerete – véleményem szerint - elengedhetetlenül szükséges a jog és a mindennapokban való eligazodáshoz is. Mivel egy nagyon specifikus témakörről lesz szó, ahol a tényállások rendkívüli hasonlóságot mutatnak, fontosnak tartom rámutatni azokra a jogi határvonalakra, amelyek segítségével a cselekmények pontosan meghatározhatóak. Bár a vagyon elleni bűncselekmények a hatályos büntető törvénykönyvünkben három fejezetben vannak szabályozva, az én választásom azért kifejezetten a vagyon elleni erőszakos bűncselekményekre esett, mert e csoportja a vagyon elleni deliktumoknak folyamatosan a jogalkotói és jogalkalmazói érdeklődés középpontjában áll, jogi megoldások széles skáláját mutatja.

Leírás
Kulcsszavak
vagyon, erőszakos bűncselekmény
Forrás