Emberfelfogások a gyógypedagógia történetében

Dátum
Szerzők
Dankó, Péterné
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatommal egy olyan összefoglaló munkát kívántam létrehozni, ami áttekinti az emberi felfogások alakulását a gyógypedagógiában, azon belül is a tanulásban akadályozottak körében. Az áttekintés segítséget nyújthat ahhoz, hogy holisztikus képet tudjunk kialakítani a témával kapcsolatban, illetve egy átfogó képet adhat a szakirodalmi és jogszabályi változásokról. Munkámban ennek tükrében vizsgáltam azt is, hogy ezek a változások milyen hatással voltak a gyermekek érdekeinek érvényesülésére. Az emberfelfogások alakulását a pedagógusok életpályáján keresztül is megvizsgáltam, ezért vizsgálatom központi kérdése az is volt, hogy a mindennapi munka során miként változtak az alkalmazott módszerek az éppen aktuális fogalmakhoz igazodva.
Leírás
Kulcsszavak
emberfelfogás, emberkép, gyógypedagógusi kompetencia
Forrás