A nők munkaerőpiaci helyzete gyermekvállalás után

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomadolgozatom témája a nők munkaerőpiaci helyzete gyermekvállalás előtt illetve vizsgálom, hogyan alakult át a helyzetük a gyermekvállalást követően. Vizsgálom továbbá, hogy mely szempontokat részesíti előnyben egy visszatérő kisgyermekes édesanya, hogyan alakul át a fontossági sorrend az életükben. Dolgozatomban bemutatom, hogy milyen munkarendet részesít előnyben egy visszatérő édesanya illetve részletezem a munka-magánélet fontosságának meglétét is. Kutatásomban vizsgáltam továbbá, hogy a munkaadó hogyan tudja segíteni a kisgyermekes nők újbóli beilleszkedését a munka világába. Fontosnak tartottam ezt a terültet vizsgálni, hiszen egy nagyon aktuális és mindennapi témáról van szó, számos nehézséggel kell megküzdeniük a nőknek a visszatérés alkalmával.

Leírás
Kulcsszavak
gyermekvállalás, munkaerőpiac, kisgyermekes édesanya
Forrás