Egy franchise kávézó bemutatása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban először a marketing fogalmát ismertetem majd ehhez szorosan kapcsolódóan az ár sajátosságait mutatom be. Ezt követően a vendéglátás részletes jellemzésére kerül sor. Ezután a magyar kávékultúra rövid történetével folytatom, illetve a kávékészítést, mint önálló szakmát szemléltetem. Végül a franchise rendszert mutatom be általánosságban illetve kifejezetten a franchise rendszerű kávézókat ismertetem röviden. Szekunder kutatásomat pedig egy saját tapasztalataim alapján összeállított SWOT analízissel zárom. Primer vizsgálataimban pedig szakértői interjút illetve online kérdőíves felmérést végeztem

Leírás
Kulcsszavak
franchise, marketing, vendéglátás
Forrás