A Kenézy Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft készletgazdálkodásának elemzése

Dátum
2011-11-07T10:40:00Z
Szerzők
Nagy, Anikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a Kenézy Kórház logisztikai folyamatit ismertetem, alátámasztva költség és készletgazdálkodással. Döntésemet azzal indoklom, hogy alkalmazásban álltam a Kenézy Kórházzal, így lehetőségem nyílt betekintést szerezni mind a pénzügyi, mind a készletgazdálkodás folyamataiba. Érdekesnek találtam egy nem kereskedelmi tevékenységet végző intézmény készletgazdálkodását. Betekintést nyertem a konkrét adminisztrációs, könyvelési feladatokba. Lehetőségem nyílt szemrevételezni a rendelkezésre álló valamennyi raktárhelyiséget A logisztika átfogja az egész vállalat működését, környezetével, kapcsolataival való viszonyát. A logisztika területéhez tartozik a készletgazdálkodás. Számításaimat a 2008, a 2009. és a 2010. év mérleg és eredménykimutatás adataiból , illetve az éves beszámolóból készítettem. Szemléltettem a készletek megoszlását, mind a két üzleti évre. Kiszámoltam a készletváltozás, forgási mutatókat, a forgóeszközök megtérülési idejét. Összemértem az áruk és anyagok tárolási idejét, összehasonlítottam a vevői és szállítói állományt, a futamidőket. Számba vettem a likviditási mutatókat. Számításaimat táblázatokkal és diagramokkal szemléltettem. Számításaim után szövegesen értékeltem a kapott eredményeket a lehetőségekhez képest, hisz nem állt módomban az összes mutató kiszámítására, mivel a Kórház nonprofit jellegéből adódóan nem végez termelő, illetve kereskedelmi tevékenységet. A Kórház dolgozói készségesen álltak rendelkezésemre a sikeres szakdolgozati munkám érdekében.
Leírás
Kulcsszavak
vagyon, pénzügy
Forrás