Hátrányos helyzetű gyermekek a határ két oldalán

Dátum
Szerzők
Füzesi, Irma
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a romániai és magyarországi hátrányos helyzetű roma óvodások helyzetét tárom fel. Összehasonlítok két települést (ahol dolgoztam és dolgozok) a határ két oldalán, elemezve azok oktatási és társadalmi helyzetét, betekintést nyújtva a települések történelmébe is. Végül az összehasonlítás eredményeit elemzem és javaslatokat, lehetőségeket tárok fel a helyzet jövőbeni javítására.
Leírás
Kulcsszavak
hátrányos helyzet, roma gyermekek, óvodai nevelés
Forrás