Az abortusz társadalmi és jogi megítélése a hazai és a spanyol, valamint a máltai jogrendszer szerint

Dátum
Szerzők
Pásztor, Kinga
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkám témája a művi terhességmegszakítás szabályozása és társadalmi megítélése hazánkban, valamint két másik Európai Uniós tagállam, Málta és Spanyolország abortuszról alkotott jogi és társadalmi felfogása. A témaválasztásom a népegészségügyi ellenőri tanulmányaim során szerzett ismeretekre és szaktárgyakra alapozva alakult ki bennem. Tanulmányaim, önálló érdeklődésem és témakutatásom alapján észleltem, hogy az abortusz számos jogi, de ezen túlmenően társadalmi és népegészségügyi aspektussal is rendelkezik, érdeklődésemnek megfelelő diplomamunka témájának alapjául szolgálhat. Munkám során későbbiekben kifejtésre is kerül, hogy a terhességmegszakítás egy érzékeny téma, mindenki saját meggyőződéssel rendelkezik a kérdésről, de a kutatási tapasztalataim alapján a megítélésében mégis elmondható, hogy – ha nem is teljesen egységes, de – fő irányvonalak alakultak ki, és az egyes szabályozási modellek is ezt tükrözik.
Leírás
Kulcsszavak
abortusz, Spanyolország, Málta, Terhességmegszakítás
Forrás