52Mn és 155,156Tb radioizotópok ciklotronnal végzett előállítása és tisztítása, valamint kukorica palánták fenotipizálása 52Mn radioizotóppal miniPET kamera és gamma spektrométer felhasználásával

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Ciklotronnal állítottam elő mangán és terbium radioizotópokat, melyek alkalmasak lehetnek az agrárkémiai kutatásokban és a nukleáris medicina számára is. A terbium radioizotópok előállítása előtt hatáskeresztmetszet mérésekhez vékony elektrolízált céltrágyakat készítettem gadolíniumból. A hatáskeresztmetszet-adatok alapján meghatároztam az izotóptermelés optimális paramétereit. Új módszert dolgoztam ki gadolínium(III) és terbium(III) elválasztására kationcserélő oszlopon. Optimalizáltam a saját rendszeremre a króm(III) és mangán(II) elválasztást anion cserélő gyantán. Az előállított mangán-52 radioizotóppal kukorica palánták mangán(II) felvételét teszteltem normál és aszályos körülmények között, hogy megkülönböztessek két hibridet egymástól. Továbbá környezeti körülmények (hőmérséklet és fény) változásának hatására bekövetkező eltéréseket figyeltem meg a mangán(II) felvételben. Az eredményeim alapján a kidolgozott módszerem alkalmas lehet kukorica palánták megkülönböztetésére, fajtanemesítésre szolgáló fenotipizálásra.


Manganese and terbium radioisotopes were produced with a cyclotron as a potential radioisotopes for nuclear medicine and agriculture science. Before the production of terbium radioisotopes, thin electrolyzed targets of gadolinium were prepared for determination of the optimal parameters by measurements of cross-section data. A new method was developed for the separation of gadolinium(III) and terbium(III) on a cation exchange column. The separation of chromium(III) and manganese(II) was optimized on an anion exchange resin for my system. With the produced manganese-52 radioisotope, the manganese(II) uptake of maize seedlings was investigated under normal and drought conditions to distinguish between two hybrids. Furthermore, variations in the manganese(II) uptake were observed due to changes in environmental conditions (temperature and light). Based on my results, the developed method may be suitable for distinguishing corn seedlings, i.e. for fenotyping.

Leírás
Kulcsszavak
radioaktív, radioactive, gamma spektrométer, miniPET kamera, radioizotóp előállítás, radioizotóp elválasztás, gamma spectrometer, miniPET camera, radioisotope production, radioisotope separation
Forrás