A Magyar Királyi Állami Hunfalvy János Gimnázium könyvtárainak története

Dátum
2006-08-03T14:43:17Z
Szerzők
Bereiné Vasas, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az előbb Miskolcon, majd Kassán működő középiskola könyvtárainak történetét dolgozom fel. Az iskola neve és képzési formája 1917-1945 között többször változott: 1917-ben Miskolcra települt Ungvárról a Magyar Királyi Állami Főreáliskola, 1922-ben felvette Hunfalvy János nevét (1922-1924: Miskolci Magyar Királyi Állami Hunfalvy János Főreáliskola). 1924-től 1934-ig elnevezése Miskolci Magyar Királyi Állami Hunfalvy János Reáliskola. Az 1934-es tanügyi reform után 1935. és 1939. között Miskolci Magyar Királyi Állami Hunfalvy János Gimnázium a neve. 1939-ben áttelepedett Kassára: Kassai Magyar Királyi Állam Hunfalvy János Gimnázium az új elnevezése. 1945-ben kényszerűségből minden fölszerelését hátrahagyva visszaköltözött Miskolcra. (1950-ig nevében őrizte a hagyományt az Állami Hunfalvy János Gimnázium. 1950-ben a minisztérium Állami Kilián György Gimnáziumra keresztelte. Az iskola 1997-től Diósgyőri Gimnázium.) [A továbbiakban a miskolci iskolát Reáliskolának, a kassait Gimnáziumnak nevezem.] Az intézményben több könyvtár is működött: elsőként a tanári könyvtár jött létre, a 20-as évek végére használható állománya lett az ifjúsági könyvtárnak. Az 1920-as évek elején alakult meg a Segítő Egyesület könyvtára. Tudunk az önképzőkörök, a cserkészek könyvtáráról is. Ez a több mint ötezres gyűjtemény 1945-ben Kassán maradt, csupán néhány igazgatási kézikönyv, a szolgálati könyvek kerültek vissza Miskolcra.
Leírás
Kulcsszavak
iskolai könyvtár története, középiskolai könyvtárak igazgatása, középiskolai könyvtárak finanszírozása, középiskolai könyvtáros
Forrás