Hejőkürt, mint vidéki kistelepülés múltja, jelene, jövője

Dátum
2009-08-18T08:17:36Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom megírásának elsődleges célja, hogy igyekszem áttekintést adni Hejőkürt és vidékének legfontosabb történelmi eseményeiről, természeti-, földrajzi-, néprajzi jellemzőiről, sajátosságairól, gazdasági, társadalmi fejlettségéről, továbbá a falu infrastruktúrájának színvonaláról. Mivel magam is itt élek, tisztában vagyok a település előnyös és hátrányos tulajdonságaival, valamint az itt élő emberek sorsa közel áll a szívemhez, hiszen én is itt nőttem fel. Középiskolás éveimet Tiszaújvárosban töltöttem, majd elkerültem Debrecenbe, hogy tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karán, vidékfejlesztési agrármérnökként folytassam tovább. Vidéki emberként mindig és érdekeltek a vidék problémái, elmaradottságának okai, valamint felzárkóztatásának lehetőségei, amiket ezen a szakon szerettem volna jobban megismerni és elsajátítani. És ami még fontosabb, hogy tenni szeretnék érte, hiszen én is itt élek.

Leírás
Kulcsszavak
vidékfejlesztés, területfejlesztés, falusi társadalom, Hejőkürt
Forrás