Alkohol hatása az agyi vérátáramlásra, hemodinamikai paraméterekre, a keringés dinamikájára és a kognitív funkciókra

Dátum
Szerzők
Nagy, Veronika Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Önkéntesek bevonásával vizsgáltuk az arteria cerebri posteriorban (ACP) a vizuális stimuláció kiváltotta áramlási sebességváltozást alkoholfogyasztás előtt és után transcranialis Doppler ultrahanggal (TCD), illetve kognitív funkciókat vizsgáló teszteket végeztettünk el szintén alkoholbevitelt megelőzően és követően. A cerebrális hemodinamikai paraméterek detektálása mellett vérnyomásmérést és pulzusregisztrálást végeztünk. Az olvasási stimuláció kiváltotta áramlási sebesség növekedés görbék elemzése során a meredekségben, a latenciában és az adaptációban megfigyelt különbségek alapján valószínűsíthető, hogy az alkohol gátló hatású a neurovaszkuláris kapcsolatra nézve. Emellett megerősítettük az alkohol szívfrekvencia emelő hatását, míg az esetünkben elért alkohol koncentráció mellett a kognitív funkciókra gyakorolt negatív befolyást nem tudtunk igazolni.
Leírás
Kulcsszavak
alkohol, akut hatás, kognitív funkciók, cerebrális autoreguláció, hemodinamikai paraméterek
Forrás