Az emberölés

Dátum
Szerzők
Traxler, Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom írása közben fontos szempontnak tartottam, hogy olyan témát választhassak, ami széles körben hatással van az egész világra, érdekes társadalmi problémákat közelít meg, valamint etikai, szociológia és kriminológia szemszögből is elemzi azokat. Az emberölés egy olyan témakör, ami a világ minden társadalmát, etnikumát érinti, és érinteni is fogja. Rengeteg érdekes adatot találtam kutatómunkám során, amit részletesen mutatok be példákkal szemléltetve. Dolgozatom felépítését igyekeztem logikusan, egymásba oda-vissza kapcsolódóan felépíteni. Történeti áttekintéssel kezdem,majd kronologikus felépítés szerint mutatom be az emberölést, annak motívumait indítékait, a múltól a jelenig, igyekezve a teljes témát minél inkább lefedni. Összevetem a globális,valamint európai adatokat Magyarországéval, az emberölések számával, elkövetés,módjával, bemutatom a minősített, illetve a privilegizált eseteteket példákkal alátámasztva.A dolgozat tartalmi javallatainak megfelelően igyekeztem a hírportálok információiból messzemenő következtetéseket levonásától tartózkodni, azonban témája miatt elkerülhetetlen volt, hogy ne vegyem figyelembe azokat. Részletesen írok a gyilkosok jellemvonásáról, szociológiai és kriminológiai megítéltetésükről, illetve a büntetésüket töltő bűnözők integrációs eljárásáról. Ezt különösen érdekesnek tartom, ezért próbáltam minél hitelesebb forrásokból dolgozni, angol és magyar nyelvű irodalmat egyaránt felhasználva.Dolgozatomat egy összesített konklúzióval majd statisztikai adatokkal zárom.
Leírás
Kulcsszavak
emberölés, statisztikák, privilégizált esetek
Forrás