A magyar és az amerikai büntetőeljárás közötti főbb eltérések

Dátum
Szerzők
Kató, Brigitta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkám során azt tűztem ki célul, hogy az alapvető eltéréseket szem előtt tartva összehasonlítsam a magyar és az amerikai büntetőeljárások során alkalmazott jogintézményeket. A témaválasztásomat az indokolja, hogy manapság mondhatni minden ország igazságszolgáltatására általánosan jellemző az, hogy a működése során olyan problémákkal kell szembe néznie, amelyek megnehezítik a hatékony működését. Az azonos célt, az igazság szolgáltatását a társadalom irányába és a jogviták eldöntését a felek között más és más eszközökkel próbálják megvalósítani a különböző országok, ugyanis nem lehetséges a jogi szabályozásban ugyanazokkal a kötött, azonos megoldásokkal élni. Véleményem szerint érdekes megfigyelés a hazai és az amerikai büntetőeljárás működésének és jellegzetességeinek az összevetése, ugyanis sok szempontból távol áll egymástól ez a két jogrendszer.
Leírás
Kulcsszavak
büntetőeljárás, magyar büntetőeljárás, amerikai büntetőeljárás
Forrás