Autizmus spektrum zavarral élő iker gyermekek és környezetük viszonya

Dátum
Szerzők
Nagy, Veronika Anna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozat témája az autizmus spektrum zavarral élő iker gyermekek és környezetük viszonya. A szakdolgozat két fő részből épül fel. Az első, szakirodalmi részben az autizmus, annak története, jellemzői és típusai kerülnek bemutatásra. Ezen kívül szó esik az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek lehetséges fejlesztési módjairól, családi viszonyairól, illetve szocializációjáról. A második rész a kutatás, amelyben egy autizmus spektrum zavarral élő ikerpár egyik szülőjével készült mélyinterjú kerül bemutatásra. A kutatás során két hipotézis felállítására került sor. Az első hipotézis szerint az autizmus spektrum zavarral élő iker gyermekek egymással való kapcsolata hasonlóan különleges, mint az átlagos ikerpároké, a második szerint pedig az autizmus spektrum zavarral élő iker gyermekek családjára kizárólag negatívan hathat a gyerekek állapota.
Leírás
Kulcsszavak
autizmus, érzelmi viszony, ikrek
Forrás