Adócsalás és adóelkerülés, különös tekintettel az áfa-szabályozásra hazai és uniós szinten

Dátum
2014-04-11T09:40:28Z
Szerzők
Tar, Petra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az adócsalás egyre szélesebb elterjedése figyelhető meg az elmúlt évek során. Ironikus folyamat, hiszen egyre ádázabb küzdelem folyik az adócsalók és a tagállamok között, sőt, még az Unió is lohol a pénze után. A számos joghézag betoldására irányuló intézkedés-sorozat azonban még több jogszabályt eredményez. Ez a társadalomban pedig bizonytalansághoz vezet, és mindemellett az egyre nagyobb méreteket öltő csalások az adómorált is rombolják. Hiszen minél gyakoribb eset, annál „hétköznapibbá” válik. Az állam részéről ugyanakkor a rengeteg új szabály is adminisztratív költségekkel jár, amit valahogyan finanszírozni kell. Ahogy egyre több, és több eset jutott felszínre az évek alatt egyre erősebben fogalmazódott meg a kérdés. Miért csalnak adót, ha meg van a kockázata, hogy lebuknak? Azért, mert a kockázat korántsem akkora, mint az adócsalás után várható haszon. Jobban megéri nekik milliókat, sőt milliárdokat elrejteni az állam pénztárcája elől. A korábban már említett adócsalási elméletek között számomra a legreálisabb Yitzhaki elmélete. Az adócsalás tulajdonképpen többletterhet okoz, aminek az az oka, hogy a kormányzat az adóstruktúrát az adó és a büntetés kettősségével határozza meg. Azaz a várható szankciónak kellően riasztónak kell lennie, akkor talán megfelelő adómorált lehet rákényszeríteni a társadalomra. Korábban már említett oldala a kérdésnek a kormányzat politikája. Ugyanis a bevételek maximalizálása nem feltétlenül valósítható meg hatékonyan a magas adókulcsokkal. Érdemes megemlíteni az Arthur Laffer által kidolgozott Laffer-görbét. Ennek lényege, hogy az adókulcsok növelésével a bevételek csupán egy pontig növelhetőek, utána már csak csökkenni fognak. Az adórendszernek ösztönzőleg kell hatnia, hogy ne csak a kerülőutak, hanem a tiszta egyenes út is divatba jöjjön… és ne csak „az adócsalás legyen az egyetlen szellemi tevékenység, ami némi hasznot hoz”.
Leírás
Kulcsszavak
áfa, adócsalás
Forrás