A szervezeti értékek a tanyagondnoki szolgáltatásoknál

Dátum
Szerzők
Orbán, Szabolcs Gergely
Szabados, György Norbert
Bácsné Bába, Éva
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Absztrakt
Leírás
The history of Hungarian homesteads in the last two and a half centuries has shown that, despite their ingenuity, the inhabitants of the homesteads had to cope with a lot of obstacles in order to be sustainable. Nowadays, in the fight to make life easier for the struggling residents and to keep the younger generations in place, it is the homestead caretaker who takes up the fight against the unending problems in the framework of the caretaker service as a basic social service. The primary goal of our study was to obtain up-to-date data from caretakers on the operation of caretaker services in Hungary, and secondly, we sought to answer the question of how professionals judge the manifestation of the organizational values of services. Based on the answers received, it could be stated that similar improvements are idealized regardless of the form of maintainer of the respondents (n = 131), and that in order to optimize work performance, service managers should make better efforts to interpret novelties and different opinions.
A magyar tanyák története az elmúlt két és fél évszázadban megmutatta azt, hogy az ott lakóknak, találékonyságuk ellenére azok fenntarthatóságának érdekében rengeteg hátráltató körülménnyel kellett megbirkózniuk. Manapság a kihívásokkal küzdő tanyalakók életének megkönnyítése, illetve a fiatalabb nemzedékek helyben tartása melletti küzdelemben a tanyagondnok az, aki felveszi a harcot a meg nem szűnő problémákkal, a tanyagondnoki szolgáltatás, mint szociális alapszolgáltatás keretében. A tanyasi élet segítése a legtöbb esetben hasonló, viszont nagyon eltérőek lehetnek az egyes szolgáltatók lehetőségei és prioritásai, sokszor a fenntartói forma is, ezért eltérő módon kezelik a problémákat, ami miatt különbségek mutatkozhatnak a tevékenységükben. Tanulmányunk elsődleges célja a tanyagondnokoktól aktuális adatok beszerzése volt a hazánkban található tanyagondnoki szolgálatok működésére vonatkozóan, másodsorban pedig arra kerestük a választ, hogy a szakemberek hogyan ítélik meg szolgálatok szervezeti értékeinek megnyilvánulását. A kapott válaszok alapján úgy tűnik, hogy hasonló fejlesztéseket idealizálnak a megkérdezettek (n=131) fenntartói formától függetlenül, illetve az is érezhető, hogy a munkavégzés optimalizálása érdekében a szolgálatok vezetőinek jobban kellene törekedniük az újdonságok és a különböző vélemények interpretálására.
Kulcsszavak
homestead, homestead caretaker, homestead caretaker service, operation of services, organizational values, tanya, tanyagondnok, tanyagondnoki szolgálat, szolgálatok működése, szervezeti értékek
Forrás