Elektronikus banki szolgáltatások és kockázataik a gyakorlatban

Dátum
2013-11-18T08:32:32Z
Szerzők
Bodnár, Nikolett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom elején bemutatom az elektronikus bankolás gyökereit, fejlődését, illetve azt hogyan is épült be a fejlett technológia a banki szektorban. Ezt követően az elektronikus banki szolgáltatások kategóriáit, majd ezek előnyeit és hátrányait ismertetem. Az elméleti ismeretek megalapozása után kerül sor az általam kiválasztott bank (MKB Bank) elektronikus csatornáinak jellemzésére. Úgy gondolom, hogy ezen szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő kockázatok, bankbiztonsági veszélyforrások ismertetése külön fejezetet kíván. Elengedhetetlen szót ejteni a közeljövőben várható mobiltárca alkalmazásról, mely a pénzügyi szolgáltatásokat új alapokra helyezvén kiválthatja a pénztárcáinkban lapuló plasztikkártyák sokaságát. Végül az MKB Bank lakossági ügyfélkörében végzek felmérést, melynek során arra keresem a választ, hogy körükben mennyire elterjedt az e-bankolás, illetve meg vannak-e elégedve az egyes szolgáltatásokkal.
Leírás
Kulcsszavak
elektronikus bankszolgáltatás, kockázatok
Forrás