Az innováció jelentősége és lehetséges torzító hatásai a gazdasági fejlődés és az általános életszínvonal függvényében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen dolgozat elsődleges célja az innováció jelentőségének megvizsgálása a gazdasági fejlődésre nézve, illetve az említett jelenség legpotenciálisabbnak mondható bázisának felkutatása. A fejlődés annak alapvető forrásának eredményességétől függ, melyre különféle gazdasági tényezők lehetnek hatással. Ennek tekintetében olyan befolyásoló faktorokat vizsgálok meg, mint például a gazdasági szereplők magatartása vagy a piaci verseny intenzitása. Habár az innováció szükséges és fontos eleme a gazdaság bővülésének, annak pozitív impulzusai mellett negatív utóhatásai is lehetnek. Ezt a munkanélküliség, illetve az életszínvonal vonatkozásában vizsgálom meg. Végezetül pedig arra a kérdésre igyekszem megkeresni a választ, hogy az innováció, mint a fejlődés jelentős komponense, hogyan tartható fenn viszonylag hosszabb távon oly módon, hogy annak negatív következményei minél alacsonyabbak legyenek a kedvező hatásokkal szemben.

Leírás
Kulcsszavak
innováció, gazdasági fejlődés, munkanélküliség, egyenlőtlenség, Schumpeter, életszínvonal, technológia
Forrás