NAGÉV RÁCS Kft. nemzetközi marketingstratégiája

Dátum
Szerzők
Szabó , Zsanett Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A marketingstratégia megvalósítása feltételezi a vállalat vezetésének piacorientáltságát és azt, hogy a marketingstratégia a vállalati stratégia szerves része legyen. Ez első számú vezetői, tulajdonosi döntés kérdése. Mivel minden stratégia annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle, kulcsfontosságú, milyen humán erőforrás hozzáállás, szakértelem, tapasztalat áll rendelkezésre ennek végrehajtására. Fontos összehangolni a piaci/marketing, értékesítési, termelési és pénzügyi érdekeket a vállalat fejlődéséért. A növekedés záloga nem egy bizonyos lépés megtétele, hanem sok kis apró lépés szakszerű végrehajtása, összehangolása. A lényeg az, hogy bármilyen kihívásokkal teli külső körülmények is vannak gazdaságilag, politikailag, mindig mozgásban legyenek azok az emberek, akik felelősek munkájukkal az értékesítésért, marketingért, a vezetésért. Az értékesítés a marketinggel együtt a vállalat motorja. Ha ezek lelassulnak, veszélyes lehet. Még akkor is, ha sok ideig hiábavalónak tűnik, tovább kell lépni. Az értékesítés az érték-teremtésről szól és ez nem történik meg két nap alatt, évek kitartó munkájával történik. A vállalat emberei már eddig is sokat tettek le az asztalra, hiszen sok megbízható vevő van, akik az elmúlt két év súlyos válságai után is jelen vannak, bíznak a vállalatban. A legerősebb acélt is a legerősebb tűzben edzik, ebből nyeri erejét és rugalmasságát. A félelemmel, fenyegetésekkel teli és folyamatosan változó világunkban a rugalmas alkalmazkodóképesség a sikerhez vezető út. A nehéz helyzetekben az emberek, ezáltal vállalatok is sokszor kivételes megoldásokat szülnek.
Leírás
Kulcsszavak
nemzetközi, stratégia, külpiac
Forrás