Különböző állományméretű méhészetek üzemszervezeti vizsgálata a 21. század elején

Dátum
Szerzők
Szabó, Bernadett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom témája a 21. század eleji méhészkedés, amin belül a kutatás célja a különböző állományméretű méhészetek összehasonlító vizsgálata. A központi kérdés, hogy mennyiben különböznek, illetve hasonlítanak az eltérő méhállománynagysággal rendelkező 21. századi magyar méhészeti gazdaságok. A kutatási hipotézisem szerint az eltérés az üzemszervezés kapcsán jelentkezik. Ehhez kapcsolódó feltételezéseim alátámasztásához méhészetek elemzésén keresztül igyekeztem feltárni a méhészeti üzem alapításának és működtetésének részleteit. Így a szakirodalom feldolgozását követően a dolgozatomat primer kutatás keretében méhészekkel készített mélyinterjúkra építettem. Ennek értelmében a dolgozat során a beszélgetőtársaim üzemszervezeti struktúrája kerül feltárásra és elemzésre.
Leírás
Kulcsszavak
méhész, méhészet, méhészkedés, gazdaság, gazdálkodás, állattartás, összehasonlítás, üzemszervezés
Forrás