Az eldobott műanyag palackok természetkárosító hatása különböző élőhelyeken

Dátum
2014-05-05T06:29:54Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom során a szemetelés okozta természeti károkat vizsgáltam három különböző élőhelyen: mezőgazdasági terület szélén, erdőterületen, illetve egy főútvonal menti árokparton. Választ kaptam arra, hogy melyek azok a fajok/fajcsoportok, amelyeket különösen veszélyesen érintenek az eldobott műanyag palackok, illetve mely élőhelyen jelentkezik nagyobb mértékben a természetkárosítás.

Leírás
Kulcsszavak
pet, palack, szemetelés, hulladék
Forrás