Szerződésszegés a polgári jogban

Dátum
2012-08-23T09:34:06Z
Szerzők
Buzma, Sándor László
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban bemutatom a szerződésszegésekre vonatkozó hatályos szabályokat.Mindezek előtt végig veszem a szerződési jog és ezzel kapcsolatosan a szerződésszegési szabályok főbb fejlődési vonulatait a történelemben.Értekezésem végén megpróbálok betekintést nyújtani az új polgári jogi kódex rekodifikációs eredményeibe,ismertetem a 2012. júliusában kiadott törvényjavaslat szerződésszegésre vonatkozó szövegét.Arra keresem a választ munkámban, hogy a jelenleg hatályos, felróhatóságon alapuló szerződésszegési szabályok megfelelnek e a kor követelményeinek, vagy az új Ptk.-ban objektív alapokra helyezi e a szerződésszegésért fennálló felelősséget. .
Leírás
Kulcsszavak
szerződésszegés, szerződés
Forrás