A mentortanár pedagógiai eszközrendszere

Dátum
Szerzők
Borbélyné Péter, Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája a Mentortanár pedagógiai eszközrendszere. Témaválasztásomnak személyes okai vannak, hiszen mentori feladatokat látok el saját intézményemben. Úgy gondolom, hogy a mentortanárok oktató, nevelő, segítő munkájának minőségében, személyiségük ereje, gazdagsága, teherbírása, értékrendje, kapcsolatteremtési és társas képessége, spontenitása és kreativitása meghatározó szerepet játszik, hiszen mintaként szolgál mentoráltja és saját kollégái számára.Elsősorban arra keresem a választ, hogy egy mentortanár pedagógiai eszköz, és módszertára valóban gazdagabb-e, mint egy nem mentortanáré. Kíváncsi vagyok arra, hogy saját kollégáim esetében megfigyelhető-e ez a különbség, hogy az intézményünkben mentori feladatokat ellátó kollégák milyen pedagógiai elvek kapnak prioritást a mentorálás során, és hogy a mentortanárok- pedagógusok egymástól való tanulása megvalósul-e, illetve hogyan valósul meg az intézményünkben.A kutatás eredményeként elmondhatom, hogy intézményünk pedagógusai vallják, hogy a teljes oktatási rendszerünknek szemléletváltásra van szüksége, ahol nem az iskolarendszerhez kell a diákjainknak alkalmazkodni, hanem az oktatásnak kell a gyakornokok, a diákok igényeihez igazodni. Erre a folyamatos megújulásra kell törekednie minden pedagógusnak, minden mentornak, hiszen példaként és mintaként áll a gyakornok, a diák, a fiatal generáció előtt, akikből a jövő pedagógusai lesznek.
Leírás
Kulcsszavak
Mentortanás, pedagógia, eszközrendszer
Forrás