Fejlődő kistérségek, Nyíracsád példáján keresztül

Dátum
2010-05-28T13:09:05Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célja az volt, hogy megismertessem egy kistérség adottságait, és megjelenítsem az elmúlt évek fejlesztését valamint a jövőbeli lehetőegeket. Az elmúlt időszakban komoly erőfeszítéseket tettek a fejlesztések érdekében. Megoldódott a vezetékes ivóvíz ellátás a gázellátás, részben megoldódott az esővíz és szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, és a hozzá kapcsolódó tisztítóművek. A kommunális szilárd hulladékgyűjtés megoldódott, törekednek a szelektív hulladékgyűjtésre. Véleményem szerint Nyíracsád fejlődését tekintve a turizmus fellendítésében látom a kitörési lehetőséget, mivel napjainkban egyik húzóágazata, aminek fejlesztésével sokat haladhat a település, amihez a kulturális adottságok, a természeti-és környezeti tényezők, valamint a hagyományok rendelkezésre állnak. Vizsgálódásom során megismertem a település fejlődését, a lakosság életét, ugyanakkor megfigyelhetőek az elmaradott területek is. Személy szerint a következő fő problémákat látom. A rossz utak, a hiányos aszfalt és a rendkívül kevés kerékpárút utal az elmaradottságra, valamint az infrastrukturális helyzet sem megfelelő. Nagy probléma még a munkahely hiány, ami az elvándorlást nagymértékben befolyásolja. Véleményem szerint ezeket a problémákat kellene minél hamarabb megoldani, ami a lakosság érdekeit szolgálja. Ezekkel a fejlesztésekkel az itt élők komfort érzete nagymértékben javulna.

Leírás
Kulcsszavak
vidékfejlesztés, fejlődés, jövőkép
Forrás